Sắp xếp theo:

Chúng tôi không chỉ công bố Gạo Sạch bằng lời nói suông hoặc bằng những giấy chứng nhận không thôi.
Chúng tôi còn chỉ rõ những chỉ dấu dễ hiểu, dễ biết mà gạo thường không thể có được hoặc bắt chước được.
Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thấy được sự khác biệt không thể nhầm lẫn giữa gạo sạch với gạo thường.
Mọi khách hàng sẽ biết cách tự kiểm tra để biết chắc là mình đang dùng đúng một loại gạo hữu cơ thật sự hay không.
Cám ơn rất nhiều.

Gạo đỏ chà sơ 2kg

Nhà cung cấp: Khác

75,000₫

Gạo tấm hữu cơ 1kg

Nhà cung cấp: Khác

20,000₫

Gạo lứt Tây Nguyên 1kg

Nhà cung cấp: Khác

32,000₫

Gạo chà sơ (gạo còn cám) loại 5kg

Nhà cung cấp: Dưỡng Sinh Công Định

150,000₫

Gạo lứt đỏ loại 5kg

Nhà cung cấp: Dưỡng Sinh Công Định

165,000₫

Gạo lứt trắng loại 5kg

Nhà cung cấp: Dưỡng Sinh Công Định

165,000₫

Gạo chà sơ (gạo còn cám) loại 2kg

Nhà cung cấp: Dưỡng Sinh Công Định

61,000₫

Gạo lứt đỏ loại 2kg

Nhà cung cấp: Dưỡng Sinh Công Định

67,000₫

Gạo lứt trắng loại 2kg

Nhà cung cấp: Dưỡng Sinh Công Định

67,000₫