0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Hotline: 0965 930 299 - 0962 930 299

Trung tâm 3 chứng nhận

Nói KHÔNG với tất cả 4 nhóm hóa chất Bảo Vệ Thực Vật hiện đang phổ biến trong nông nghiệp:
 - Nhóm Clo
 - Nhóm Lân (Phốt pho)
 - Nhóm Cúc Tổng Hợp
 - Nhóm Carbamate.
Đã được Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 (QUATEST3) xác nhận không tìm thấy những dư lượng hóa chất này trên mẫu gạo của Công Định

Giấy chứng nhận của Trung Tâm 3


0965930299